Kalendář akcí
Akce Family Pointu
Měsíční programové nabídky
Panenky Unicef
Odběr novinek

Aktuálně

Chcete zlepšit své uplatnění na trhu práce? Ptáte se, kde hledat zaměstnání? Nezisková organizace AGAPO pořádá motivačně-vzdělávací kurz. Zájemci se naučí základní dovednosti potřebné k nalezení práce. Bezplatný JOB klub proběhne od 22.11.-8.12.2016 v prostorách organizace na adrese Zelný trh 1, Brno. Job klub se skládá ze 6 lekcí, které se konají v úterý a ve čtvrtek po dobu 3 týdnů, vždy v 9.00-14.00 hod.

Máte doma seniora, který je často sám a cítí se opuštěný, nemá si s kým popovídat nebo jít na procházku? Dobrovolnický program "Návštěvy proti samotě" je určen pro osamnělé seniory, kteří chtějí vyplnit svůj volný čas. Diakonie ČCE - středisko Brno nabízí seniorům možnost setkávat se s dobrovolníkem a společně trávit čas aktivitami, které má senior rád. Na "druhé straně" Diakonie ČCE hledá zmíněné dobrovolníky, kteří se do programu zapojí a budou ochotni věnovat pravidelně svůj čas a energii návštěvě osamělého seniora. Více zde.

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji neziskové organizace Podané ruce nabízí novou službu - motivační skupina, která mimo jiné cílí na drogové uživatele a patologické hráče na středních školách a odborných učilištích ve věku od 16 let. Často se jedná o klienty, kteří si uvědomují, že se jim hraní či užívání látky začíná vymykat z rukou a nejsou si jistí, zda je jejich situace už vážná. Služba funguje zdarma.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany představil novinku – českou verzi SIMPLE STEPS. Jedná se o multimediální výukový balíček určený pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra (PAS). Skládá se z knihy, CD a DVD, odkazuje i k dalším online materiálům. Cílem těchto materiálů je pomoci rodičům lépe porozumět autismu a chování jejich dítěte.

V prostorách obchodního domu Klášter - Dětská čajovna Mezi stromy na Josefské 1, kde je umístěn i náš kontaktní Family Point, proběhne 14. 10. 2016 od 14.00 hod. bazárek dětského oblečení pro období podzim a zima.

Ve dnech 1.–4. 11. 2016 se na Brněnském výstavišti uskuteční Gaudeamus – Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání. Veletrh Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejenom po maturitě.

Jeden z nejslavnějších Čechů, vynálezců, umělců a vizionářů na Špilberku. Výstava Půlstoletí s Cimrmanem představí průřez padesáti lety působení Divadla Járy Cimrmana a současně i osobnost Járy Cimrmana jako učitele, vědce, vynálezce a světoběžníka. Jedna její část bude novou fotovýstavou o legendárním divadle z odvrácené strany a také návratem Járy Cimrmana na Špilberk. Výstava proběhne 14. 10.–31. 12. 2016 na hradě Špilberk v Galerii Jih.

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá dne 12. 11. 2016 v 9.00–16.30 hod. rozvíjecí seminář Ostrov rodiny zabývající se specifickou technikou pro vyjádření rodinného systému s jeho hranicemi, vztahy k okolí, pozicemi jednotlivých členů a podobně. Účastníci si budou moci vytvořit a následně v konzultaci s lektorkou rozebrat vlastní rodinný ostrov a naučit se tak nové technice, kterou lze využít v rámci lektorské práce nebo své rodičovské role.

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně nabízí maminkám na rodičovské dovolené Kurz efektivního rodičovství s hlídáním dětí, a to vždy v úterý 9.00–12.00 hod. v uvedných termínech: 25. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11. 2016. V kurzu se účastníci naučí krok za krokem zvládat klasické a stále se opakující krizové situace, do kterých se při výchově dětí dostávají. Program vychází z principů individuální psychologie. Jsou probírány základní principy pozitivní výchovy a jejich aplikace do praktického života.

Přemýšlíte o kroužcích pro děti v novém školním roce? Od začátku října jsou pro Vaše děti nachystány odpolední kroužky přímo v centru Brna:

PESTŘENKA (klub nejen výtvarného tvoření) – nový kroužek pro děti od 4 do 7 let, kde budou děti moci rozvíjet svou fantazii a kreativitu, začíná ve čtvrtek 6. 10. 2016.

KOLEČKO aneb učíme se učit – edukativní skupinka pro děti 2. - 4. tříd se specifickými poruchami učení za asistence rodiče, kde se můžete naučit, jak se s dítětem efektivněji připravit na výuku, začíná v pondělí 17. 10. 2016.

MUZIKÁLOVÝ TANEC – pro děti ve věku 11–15 let, které se rády vyjadřují pohybem, začíná v pondělí 3. 10. 2016.

PÍSŇOHRÁTKY – nový kroužek pro děti od 2 do 5 let a jejich rodiče či prarodiče, můžet strávit příjemné dopoledne se svým dítětem a zároveň rozvíjet jeho smysl pro pohyb, hudbu a rytmus, začíná 4. 10. 2016.