Akce Family Pointu Josefská 1
Akce Family a Senior Pointu Brno-Lesná

Styk s veřejností je z důvodu minimalizace rizika šíření koronavirové nákazy omezen pouze na online a telefonickou komunikaci, a to do odvolání. Shromaždování veřejnosti v rámci programu bude pravděpodobně možné nejdříve od 1. 6. 2020.

20180327 110914

Na co se můžete těšit

Akce, které proběhly

Měsíční programové nabídky
Panenky Unicef
Odběr novinek

Přednáška o aktuálních informacích o orální hygieně s demonstrací různých technik čištění zubů na modelu.

Beseda s dulou a fyzioterapeutkou Mgr. Zitou Křivákovou o vlivu porodu na sebe-pojetí ženy, o vztazích v širší rodině pozměněné narozením prvního dítěte a pozitivním a negativním vlivu nových faktorů v období po narození miminka.

Beseda s odbornicí o možnostech Montessori pedagogiky.

Diskuze s dětskou lékařkou nad tématem výhod a rizik očkování dětí.

Přednáška poradenského centra městské policie o dětských autosedačkách.

Seminář o tom jak a proč znakovat s nemluvňaty.

Beseda s paní Mgr. Milenou Mikulkovou o rizicích maximálního nasazení pro děti a rodinu. Akce v rámci Brněnských dní pro zdraví.

Beseda o imunitě dětí a jejím účinném posilování.

Tvoření z materiálů, které jsou běžně dostupné v každé domácnosti. Tato akce byla podpořena z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica.

Setkání s ředitelkou Národního centra pro rodinu PhDr. Ing. Marií Oujezdskou na téma ženy jako manažerky domácnosti.