29. 11. 2023 Jak se úspěšně vrátit na trh práce?

Představíme Vám finský program, v rámci kterého můžete vyhodnotit svoje silné a slabé stránky, rozvíjet svoje schopnosti, zvládat změny, podporovat svůj osobní rozvoj i získat doporučení pro zvládání slaďování rodinného a pracovního života.