Pro rodiny s dětmi

Organizace nabízející volnočasové aktivity všeho druhu pro rodiny s dětmi.

Pohybové aktivity nejen pro (pra)rodiče s dětmi, masáže kojenců, cvičení pro ženy…

Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: 542 217 464
e-mail: info@crsp.cz

Helceletova 4, 602 00 Brno
tel.: 543 212 113
e-mail: info@helceletka.cz

Knihovna poskytuje informace o literatuře, o regionálních autorech, faktografické a právní informace, informace o Brně a regionu, informace ze státní správy a samosprávy, meziknihovní výpůjční službu. Pořádá kulturní pořady pro školy a veřejnost.

Posláním Lipky je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých směřující k osvojování environmentálně příznivějších způsobů života.

Lipová 233/20, 602 00 Brno-Pisárky
tel.: 543 211 264
e-mail: lipova@lipka.cz

Posláním SVČ Lužánky je inspirovat, motivovat a poskytovat prostor pro volný čas a osobní rozvoj každého člověka. SVČ Lužánky v současné době najdete na jedenácti místech v Brně a okolí.

Lidická 50, 658 12 Brno
tel: 549 524 111
e-mail: luzanky@luzanky.cz

Mateřské centrum Sedmikráska Brno z. s.

Organizace zajišťující celoroční provoz mateřského centra v Brně – Novém Lískovci s velmi různorodým programem. Hlavním cílem je vytvářet podmínky a podporu rodičům s dětmi pro jejich aktivitu, pro řešení jejich problémů, pro vzájemnou „laickou“ pomoc i sdílení zkušeností.

Oblá 51 634 00 Brno – Nový Lískovec
tel.: 773 907 909
e-mail: mcsedmikraska@volny.cz

Salesko je nezisková organizace, jejímž posláním je doprovázet především děti a mládež z Brna-Líšně a okolí na jejich cestě k dospělosti a přispívat k jejich fyzickému, duševnímu i duchovnímu rozvoji.

Kotlanova 13, 628 00 Brno-Líšeň
tel.: 544 232 641

YMCA Brno

MCA (Young Men´s Christian Association), neboli Křesťanské sdružení mladých lidí, je nejstarší, největší, nejrozšířenější mládežnická organizace na světě.

Kounicova 3, 602 00 Brno
tel.: 541 215 533
e-mail: ymca@ymcabrno.cz

Go To Brno

Tipy na výlety a akce pro rodiny s dětmi.

Web provozuje TIC Brno – Turistické informační centrum města Brna.
Radnická 2, 602 00 Brno
tel.: 542 427 150
e-mail: info@ticbrno.cz

Studio integrovaného tance Proty boty

Nezisková organizace, která naplňuje a propaguje myšlenku, že tančit může každý, včetně dětí a dospělých, jejichž pohybové možnosti jsou v důsledku vrozeného handicapu, nemoci nebo úrazu omezeny. 
 
Proty boty, sekce Cyranovy boty, z. s.
Svatopluka Čecha 1405/35a
61200 Brno