Poradenství při výchovných problémech

Potřebujete radu při výchově? Vyberte si z uvedených odkazů na různé organizace, poskytující poradenství při výchovných problémech a najděte pomoc i východisko z obtížné situace. 

Poradenství a programy pro rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi.

Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: 542 217 464
e-mail: info@crsp.cz

Odborné psychologické a speciálně pedagogické poradenství a pomoc při předcházení a zvládání obtíží spojených s výchovou a vzděláváním dětí.

Veveří 462/15, 602 00 Brno
tel.: 739 450 034
e-mail: poradna@kpppb.cz

Diagnostika, poradenství a intervence, nápravná péče a prevence, 6 pracovišť pro klienty z okresu Brno-město a Brno-venkov.

Hybešova 15, 602 00 Brno
tel.: 731 658 684
e-mail: poradna@pppbrno.cz

Komplexní pomoc dětem a rodičům, kteří se potýkají s výchovnými problémy; preventivně výchovná a vzdělávací péče za spolupráce rodiny.

Veslařská 252, 637 00 Brno-Jundrov
tel.: 543 216 685
e-mail: svpbrno@svpbrno.cz

Komplexní pomoc dětem a rodičům, kteří se potýkají s výchovnými problémy; preventivně výchovná a vzdělávací péče za aktivní spolupráce rodiny.

Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno-Pisárky
tel.: 775 989 826
e-mail: info@svp-ddu-brno.cz