Náhradní rodinná péče

Veškeré informace o náhradní rodinné péči, adopci, sdružení pěstounských rodin nebo SOS dětských vesniček a další…

Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče, doprovázení, setkávání, poradenství a vzdělávání pro pěstounské rodiny.

Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: 542 217 464
e-mail: info@crsp.cz

Nezisková organizace, která pomáhá náhradním rodinám. Informace o pěstounské péči, služby pro žadatele, služby pro pěstounské rodiny.

Anenská 10/10, 60200 Brno
tel.: 730 519 802
e-mail: info@pestouni.cz

SOS dětské vesničky jsou nestátní nezisková organizace, která pomáhá ohroženým rodinám v péči o své děti a poskytuje kvalitní alternativní péči dětem, jež nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině.

Borůvková 506/9, 621 00 Brno-Medlánky
tel.: 233 335 452
e-mail: info@sos-vesnicky.cz

Jednou z činností je program Pěstounská péče a osvojení.

Orlí 20, 602 00 Brno
tel.: 774 409 909, 774 409 130
e-mail: nrp@triada-centrum.cz

Rozvíjíme programy náhradní rodinné péče (přípravy pro žadatele o adopci a pěstounskou péči), s tím souvisí i poskytovaní psychologického poradenství a dalších sociálních služeb pro rodiny v obtížné situaci a také programy občanské poradny.

Colova 2182/17, 616 00 Brno-Žabovřesky,
tel.: 542 221 501
e-mail: info@trialog-brno.cz

Posláním organizace je pomáhat zřizovateli k plné integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti, mapovat problémy sociálně vyloučených lokalit a propojovat subjekty veřejné správy a neziskového sektoru na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování.
Hvězdová 906/9, 602 00 Brno, kontakt, www.drom.cz

Hlavním posláním IQ Roma servisu je být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.
Vranovská 846/45, 614 00 Brno, tel.: 543 213 310, e-mail: iqrs@iqrs.czwww.iqrs.cz