Pro rodiče a nastávající rodiče

Organizace, které nabízí vzdělávání v oblasti rodinného života. Kurzy pro nastávající rodiče, posilování rodičovských kompetencí atd.

Iniciativa pro kvalitní život mužů. Posláním LOMu je podporovat aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k zodpovědnému partnerství a k rodičovství, k profesní seberealizaci. Nabízí mužům poradenství, kurzy a outdoorové akce.

U Průhonu 40, 170 00 Praha 7
e-mail: info@ilom.cz

V nabídce má SVČ Lužánky pestrou škálu kurzů a vzdělávání.

Lidická 50, 658 12 Brno
tel: 549 524 111
e-mail: luzanky@luzanky.cz

Nestátní zdravotnické zařízení poskytující komplexní péči porodních asistentek. Pečujeme o těhotnou ženu, ženu při porodu a ženu a novorozence po porodu.

Bakalovo nábřeží 1, 639 00 Brno
tel.: 731 782 678
e-mail: rysava@mamicentrum.cz

Salesko nabízí i celou řadu programů pro dospělé, kterým nabízíme také různé vzdělávací a spirituální programy. V rámci programu SaVIO se každé dva týdny koná nějaká zajímavá přednáška.

Kotlanova 2660/13, 628 00 Brno-Líšeň
tel.: 544 232 641